Το έργο του Ai Weiwei, στο μουσείο Κυκλαδιτικής Τέχνης